צבא רוסי ירה על פנימייה פסיכו-נוירולוגית בפושצ’ה-וודיציה, על פי מינהל מדינת קייב

כתוצאה מהפגזות ארטילריות נגרם נזק לגג בית הדוודים, יש גם הרס בפנים, קליע נוסף פגע בחדר המתים. גם בניין המגורים נהרס חלקית.

הצוות ומחלקות הפנימייה פונו בזמן ההפגזה. כרגע עובדים שם מומחים.

ָ מקור: סבידומי

קישור:

https://www.instagram.com/p/CbDBHrcNkAX/?utm_medium=copy_link

To top